Kontakt

Biuro Stowarzyszenia MONAR
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa

tel.: 22 530 62 85
fax: 22 530 62 81
mail: pkorlinski@monar.org


NZOZ Ośrodek rehabilitacyjno - readaptacyjny dla dzieci i młodzieży
Agrarna 2
80-298 Gdańsk

 
 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych